trochoi.io

Green Slaughter

Hành độngBắn súng

Green Slaughter

Một hacker đã phát hiện ra một âm mưu lớn, nhưng anh ta chỉ có một mình, vì vậy anh ta không thể làm bất cứ điều gì để giải cứu thế giới. Anh ta không thể gọi cảnh sát hay quân đội, anh ta cần một người bên ngoài. Một người biết cách chiến đấu và không có gì để mất. Chuẩn bị vũ khí của bạn và giết hàng chục và hàng chục quái vật! Bạn là hy vọng cuối cùng để cứu thế giới khỏi lũ bò sát!