Green Ninja Run

Giải đố

Green Ninja Run

Giúp Ninja xanh về đích. Nhảy qua các thềm và tránh kẻ thù và đạn. Giết đối thủ của bạn và làm sạch đường. Về đích với tư cách là người chiến thắng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự