Gravity Climb

Giải đố

Gravity Climb

Trèo lên cái hộp và bảo vệ nó khỏi chướng ngại vật. Bạn cần phản ứng thật nhanh để tránh những vật nhọn trên đường.

Trò chơi "Giải đố" tương tự