Granny Hidden Skull Shadows

ArcadeGiải đố

Granny Hidden Skull Shadows

Granny Hidden Skull Shadows là trò chơi đi tìm đồ vật trực tuyến miễn phí. Trên màn hình của bạn là một khu vực bất kì. Bạn phải kiểm tra thật cẩn thận để tìm chỗ giấu những chiếc đầu lâu. Ngay sau khi bạn tìm thấy một cái đầu lâu, hãy click chuột vào đó để thu thập cái đầu lâu và ghi điểm. Có 10 cái đầu lâu bị giấu trong 6 cấp độ để bạn trổ tài tìm kiếm.