Golf Solitaire

ArcadeGiải đố

Golf Solitaire

Thưởng thức phiên bản phong cách hơn của trò Golf Solitaire cổ điển! Mục tiêu là ăn tất cả các lá bài có trên màn hình. Chỉ có thể ăn một là bài cao hơn hoặc thấp hơn một điểm so với lá bài đầu tiên của xấp bài.