Golden Scarabeaus

Phiêu lưuGiải đố

Golden Scarabeaus

Mục tiêu của trò chơi là thu thập những con bọ hung màu vàng trong mỗi cấp độ bằng cách điều khiển tùy ý các minion, lưu ý rằng mỗi minion có khả năng khác nhau. Một số có thể nổi, một số khác có thể lăn hoặc nhảy, và một số khác có thể tương tác với môi trường theo cách khác nhau như đập vỡ các khối, hoặc điều khiển các khối bằng tia laze (hút hoặc đẩy). Việc của bạn là sử dụng các minion thật linh hoạt để đóng/mở các công tắc, di chuyển các khối theo thứ tự thích hợp để giữ an toàn cho đám minion và giúp chúng thu thập những con bọ hung.