Gold Truck Crane

ArcadeNhấp chuột

Gold Truck Crane

Muốn làm giàu, hãy sẵn sàng cho công việc khó khăn. Trong trò chơi Gold Truck Crane, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng hơn về mặt thể chất, nhưng chúng tôi sẽ phức tạp hóa nó theo một nghĩa khác. Để vượt qua cấp độ, bạn cần thu thập một lượng điểm nhất định trong một khoảng thời gian có giới hạn. Cố gắng kiếm những miếng vàng lớn để đạt được số lượng cần thiết càng sớm càng tốt.