Gold Mine

ArcadePhổ thôngGiải đố

Gold Mine

Trong Gold Mine, nhiệm vụ của bạn là giúp người thợ đào tìm kho báu. Ghép ít nhất 2 khối cùng loại để loại bỏ chúng khỏi sân đấu và ăn điểm. Bạn càng xóa nhiều khối cùng một lúc, điểm số càng cao. Hãy bắt đầu thôi nào!