Go Fishing

Giải đố

Go Fishing

Go Fishing là trò chơi mà bạn cần bắt cá. Chạm vào màn hình để thả móc câu và bắt một số con cá. Hãy quan sát những con cá lớn, chúng sẽ ăn thịt bạn. Nhấn vào màn hình để chơi trò chơi này

Trò chơi "Giải đố" tương tự