Giant Push!

2 NgườiArcadePhổ thông

Giant Push!

Chinh phục lĩnh vực này. Sử dụng đội quân tay sai của bạn để giành chiến thắng! Tìm góc tốt nhất để phát ra quân đội của bạn để đẩy nền vào giữa và đánh bại đối thủ! Sử dụng các phím điều khiển để nhắm và giữ ngón tay của bạn. Pháo của bạn sẽ bắt đầu phát ra quân đội của bạn