Get The Weight

Giải đố

Get The Weight

Đo khối lượng của vật thể hiện và thêm đối trọng tương ứng vào cân. Cố gắng chính xác nhất có thể và hoàn thành tất cả các cấp độ với 3 sao trong câu đố đo lường vui nhộn này!

Trò chơi "Giải đố" tương tự