Geometry Quiz

ArcadeGiải đố

Geometry Quiz

Kiểm tra khả năng hình học của bạn bằng cách trả lời các câu hỏi thú vị. Bạn sẽ nhận được 4 lựa chọn cho mỗi câu hỏi. Trả lời đúng ở lần thử đầu tiên, bạn sẽ được nhiều điểm hơn. Hãy cố gắng đạt điểm cao nhất và thách thức bạn bè nếu họ có thể đánh bại điểm của bạn.