Geometry Jump

Giải đố

Geometry Jump

Geometry jump là trò chơi nhảy, nơi bạn có thể chọn một số nhân vật yêu thích của mình. Bạn cần phải nhảy qua các dạng hình học và để tránh chướng ngại vật. Nhiều cấp độ khó, nhưng bạn có thể cố gắng vượt qua vô số lần. Chạm vào màn hình để nhảy.

Trò chơi "Giải đố" tương tự