Geometrical Dash

Arcade

Geometrical Dash

Điều khiển một hình vuông đến cuối cùng, thế là xong! Nhưng nó không dễ dàng. Các cấp độ bạn trải qua là mê cung hoàn hảo đến từng pixel!

Trò chơi "Arcade" tương tự