Genie Quest

Giải đố

Genie Quest

Game Genie Matching kể về câu chuyện Aladdin giải cứu nhà vua khỏi tên Jafar ngạo mạn. Cuộc hành trình với nhiều khám phá thú vị và nhiều nhiệm vụ mới.

Trò chơi "Giải đố" tương tự