Gem 11

Giải đố

Gem 11

Gem 11 là trò chơi giải đố do Stefan Nikolic tạo ra, việc của bạn là kết nối các viên đá có cùng kích thước, màu sắc và chữ số. Dựa trên trò chơi phổ biến 2048, trò chơi giải đố đầy phong cách này sẽ đẩy bạn đến giới hạn của bản thân.

Trò chơi "Giải đố" tương tự