trochoi.io

Gaps Solitaire

Arcade

Gaps Solitaire

Gaps Solitaire còn được gọi là Montana. Trò chơi thẻ Solitaire nổi tiếng, trong đó mục tiêu là sắp xếp tất cả các thẻ trong bộ đồ từ Ace đến King. Làm thế nào để chơi Thẻ đặt hàng từ trái sang phải trong bộ đồ từ Ace đến King. Vị trí xa trái chỉ có thể được lấp đầy bằng một át chủ bài. Một điểm trống có thể được lấp đầy bằng một thẻ có cùng bộ đồ và một thứ hạng cao hơn thẻ bên trái. Không có thẻ nào có thể được đặt ở vị trí bên phải của một vị vua. Bạn có thể xáo trộn các thẻ. Nhấp đúp vào thẻ để di chuyển nó vào vị trí của nó.

Trò chơi "Arcade" tương tự