Galaxy and Stone

ArcadePhổ thông

Galaxy and Stone

Trò chơi này bằng cách nào đó tương tự như các trò chơi Pong hoặc Breakout nổi tiếng và bạn phải giữ đá trên màn hình miễn là bạn có thể. 3 mặt của màn hình được đóng lại và sân của bạn ở phía bên phải. Đá bắt đầu di chuyển và sau khi chạm vào các bức tường nó sẽ đi đến một hướng và bạn nên ngăn nó thoát khỏi màn hình và đập vào tường! Bạn sẽ nhận được một số điểm dựa trên thời gian bạn có thể giữ bóng trong màn hình.