trochoi.io

Galactic War

Hành độngArcade

Galactic War

Bắn vào tàu của kẻ thù và hoàn thành tất cả các cấp độ. Thưởng thức!!!