FZ PinBall

Phiêu lưuArcade

FZ PinBall

FZ PinBall - Di chuyển mái chèo của bạn để đánh quả bóng thép. Khi quả bóng nảy xung quanh máy trò chơi điện tử, kiếm điểm cho bạn. Bạn chỉ có ba quả bóng