Fun 90 Degrees

Giải đố

Fun 90 Degrees

Bạn đang bị mắc kẹt trong một chiếc hộp, bạn phải cố gắng hết sức để tránh những vật thể lọt vào màn hình. Chỉ cần cẩn thận, bởi vì bạn di chuyển theo một cách rất kỳ lạ! Cố gắng hết sức và đạt điểm cao nhất có thể. Chúc vui vẻ!

Trò chơi "Giải đố" tương tự