Fruits Scramble

Nhấp chuộtGiải đố

Fruits Scramble

Đây là một trò chơi ghép từ với chủ đề trái cây. Đầu tiên, bạn phải sắp xếp các chữ cái lộn xộn thành tên của một loại trái cây, sau đó tap vào đúng hình ảnh loại trái cây đó.