Fruits Equations

ArcadeGiải đố

Fruits Equations

Fruits Equations là một trò chơi giải đố toán học. Trong trò chơi này, bạn cần phải tìm giá trị của một số loại trái cây bằng cách giải các phương trình đã cho. Các phép toán trong các bài toán bao gồm cộng, trừ, nhân và chia.