Fruit Pulp

Phổ thôngGiải đố

Fruit Pulp

Kết hợp ít nhất 4 loại trái cây để loại dần ra khỏi sân chơi, hoàn thành mỗi cấp độ bạn sẽ đạt 3 sao. Chúc bạn may mắn!