Fruit Cutter

Giải đố

Fruit Cutter

Trong Fruit Cutter, bạn cần phải cắt tất cả các loại trái cây sắp tới và để kiếm điểm. Tránh bom và cố gắng cắt tất cả các loại trái cây trước khi chúng rơi xuống sàn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự