Fruit Crush Frenzy

Giải đố

Fruit Crush Frenzy

Tạo một chuỗi gồm ít nhất 3 miếng trái cây giống nhau để loại bỏ chúng khỏi cánh đồng và cố gắng giành được điểm cao!

Trò chơi "Giải đố" tương tự