trochoi.io

Frozen Sam

Hành độngBé trai

Frozen Sam

Frozen Sam là trò chơi casual chủ đề phép thuật. Cơ thể con người có những giới hạn nhất định, vì thế ước mơ của chúng ta là được sở hữu một loại siêu năng lực nào đó. Trò chơi này sẽ biến ước mơ đó trở thành hiện thực.