Freestyle Racing

ArcadeĐua xe

Freestyle Racing

Trò chơi đua xe tự do là một trò chơi đua xe arcade. Sử dụng chuột và giữ để di chuyển xe. Trò chơi này bao gồm 30 cấp độ thử thách và sau khi hoàn thành mỗi cấp độ, bạn sẽ được thưởng tiền xu và sử dụng những đồng xu này để nâng cấp ô tô của mình. Mở khóa nhiều xe hơn có thêm tốc độ và khả năng kiểm soát. Trò chơi này hơi mưu mẹo và vui vẻ.