Fours Puzzle Game

Giải đố

Fours Puzzle Game

Đặt các khối nhiều màu có hình dạng ngẫu nhiên vào bên trong một vùng hình chữ nhật. Khi nào có từ bốn khối cùng màu trở lên xếp cạnh nhau, chúng sẽ bị xóa và bạn lấy lại khoảng trống trong vùng hình chữ nhật. Đồng thời bạn ghi được điểm cho mỗi khối bị loại bỏ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự