Foody Memory

ArcadeGiải đố

Foody Memory

Click vào quân bài để xem hình ảnh đồ ăn trên đó. Ghi nhớ những quân bài đã lật, để ghép các quân giống hệt với nhau. Ghép tất cả các quân bài để hoàn thành cấp độ.