Flying Robot

Arcade

Flying Robot

Dùng các nút trái/phải trên màn hình, hoặc dùng các phím mũi tên sang trái/phải trên bàn phím hoặc game pad (các nút bên cạnh) để điều khiển robot. Không được ấn cả 2 nút cùng một lúc. Tìm ra con tàu để thắng trò chơi.

Trò chơi "Arcade" tương tự