trochoi.io

Flying Orange

Phiêu lưuArcadeBé trai

Flying Orange

Flying Orange là một trò chơi nền tảng, trong đó bạn sẽ điều khiển một quả cam nhỏ để thoát khỏi những nguy hiểm trong không gian với sự trợ giúp của ba lô phản lực của bạn. Thu thập nhiên liệu, tránh bẫy và kẻ thù trên đường đi.