Fluffy Merge

ArcadeGiải đố

Fluffy Merge

Khu vườn của bạn bị xâm chiếm bởi Fluffies! Loại bỏ càng nhiều Fluffies càng tốt bằng cách hợp nhất chúng với cùng màu sắc. Lập kế hoạch di chuyển của bạn một cách khôn ngoan và loại bỏ càng nhiều Fluffies trong một lần bắn!