Flappy Pig

ArcadePhổ thông

Flappy Pig

Flappy Pig là một casual game, nơi người chơi có thể đạt điểm cao nhất bằng cách bay qua chướng ngại vật.