Fit it quick

Giải đố

Fit it quick

Thu thập tất cả các ngôi sao bằng cách đặt các khối hình Tetris vào vị trí của chúng, nhưng hãy nhanh tay!

Trò chơi "Giải đố" tương tự