trochoi.io

Fit Em All

3DArcade

Fit Em All

Rất nhiều bức hình đẹp bị mọi người lỡ tay làm hỏng! Những tấm ảnh được mang đến cửa hàng phục chế. Hãy giúp khách hàng khôi phục những tấm hình. Xếp những mảnh ghép vào đúng chỗ để phục chế bức ảnh thành công. Dùng tiền công kiếm được để trang trí lại cửa hàng sao cho đẹp mắt.