trochoi.io

Fit And Squeeze

3DArcade

Fit And Squeeze

Hãy làm đầy chiếc bình thủy tinh trống rỗng. Đổ những quả bóng xinh xắn đủ màu sắc và kích cỡ vào trong bình, sắp xếp thật khéo léo đừng để bóng tràn ra ngoài. Bạn làm được không?