Fisherman Sliding Puzzles

ArcadeGiải đố

Fisherman Sliding Puzzles

Nó là một trò chơi ghép hình. Di chuyển các mảnh để tạo thành hình ảnh được hiển thị ở phía bên phải của màn hình. Có 8 cấp độ thử thách thú vị.