Fish Eat Fish

2 Người3DArcade

Fish Eat Fish

Đây là một trò chơi đơn giản, nơi bạn chơi với lũ cá piranha. Mục tiêu của trò chơi là cho cá ăn, ăn những con cá nhỏ hơn và tránh xa những con cá lớn hơn, nếu không bạn sẽ bị ăn thịt! Trò chơi được thiết kế để chơi 3 người.