Firefighters Match 3

Giải đố

Firefighters Match 3

Firefighters Match 3 - trò chơi 3 điểm thẳng hàng thú vị, trong đó bạn phải đặt các khối cùng màu thành một nhóm từ 3 trở lên để ghi điểm. Hãy tính toán thật cẩn thận để thanh năng lượng bên trái không tụt xuống quá thấp, nếu không trò chơi sẽ kết thúc. Cùng thưởng thức trò chơi!

Trò chơi "Giải đố" tương tự