FireBlob

Arcade

FireBlob

FireBlob là một trò chơi Platform-Puzzle trong đó bạn điều khiển một quả cầu lửa để làm cháy đống gỗ; sử dụng khả năng nhiệt nóng để làm tan băng. Trò chơi với 28 cấp độ đng chờ bạn thử sức. Bắt đầu thôi nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự