trochoi.io

Firearm Simulator

Hành độngBắn súng

Firearm Simulator

Firearm Simulator là một trò chơi mô phỏng bắn súng mà bạn có thể cải thiện kỹ năng bắn súng của mình qua một cuộc huấn luyện thực tế. Bạn có thể chọn bốn loại vũ khí, sửa đổi các loại vũ khí khác nhau và có thể đặt lại trò chơi để bắt đầu lại.