Fire Truck

Giải đố

Fire Truck

Sử dụng tư duy logic của bạn để tính toán và di chuyển những chiếc xe, để xe cứu hỏa có thể rời khỏi bãi đậu xe nhanh nhất.

Trò chơi "Giải đố" tương tự