trochoi.io

Quả cầu lửa

3DBé trai

Quả cầu lửa

Quả cầu lửa là một game bắn bóng 3D thú vị. Người chơi chỉ cần điều khiển bóng ném trúng tháp xếp chồng, nhớ tránh các chướng ngại vật xung quanh tháp khi bắn. Nếu bạn chạm vào các chướng ngại vật, bạn sẽ bị thua. Xem bạn có thể nhận được bao nhiêu điểm trong Quả cầu lửa!