trochoi.io

Finger Spinner

ArcadePhổ thông

Finger Spinner

Quay thần tài nhiều lần nhất có thể. Phát triển kỹ thuật quay của riêng bạn và kiếm xu cho mỗi lần thành công. Sử dụng xu để nâng cấp kỹ năng của bạn và mở khóa những con quay thú vị! Các tính năng: - Unlock cool spinners and upgrades via the shop - Cool theme and artwork - Endless gameplay