Find The Differences

Bé traiGiải đố

Find The Differences

Bạn có thể tìm ra điểm khác biệt giữa hai bức tranh nhanh cỡ nào? Cùng tham gia trò chơi đầy thử thách, nơi bạn phải tìm ra điểm khác biệt trong thời gian giới hạn. Các cấp độ càng về sau càng khó chơi hơn. Mách nhỏ: hãy chú ý đến tiểu tiết. Click nút hint nếu bạn tìm mãi không ra.