Find the Differences Detective

Giải đố

Find the Differences Detective

Trong trò chơi tìm sự khác biệt này, bạn là một thám tử và phải tìm ra 5 điểm khác biệt giữa hai hình ảnh trong mỗi cấp độ. Có 100 cấp độ độc đáo trong trò chơi này và vì vậy nó có thể giúp bạn giải trí hàng giờ! Ngoài ra còn có hai công cụ có thể giúp bạn rất nhiều. Đầu tiên là kính lúp giúp phóng to hình ảnh để bạn có thể xem xét chi tiết hơn. Thứ hai là gợi ý đánh dấu khu vực của một trong những điểm khác biệt. Vì vậy, chúc thám tử may mắn nhé!

Trò chơi "Giải đố" tương tự