Find Seven Differences

Phổ thôngGiải đố

Find Seven Differences

Trong trò chơi Find Seven Differences, bạn cần tìm tất cả điểm khác biệt trong mười cấp độ hấp dẫn. Đừng dùng bất kỳ gợi ý nào, nếu bạn hết thời gian, hãy chơi lại. Đánh dấu điểm khác biệt tìm thấy bằng một vòng tròn màu đỏ để không bị trùng lặp. Đừng click chuột bừa bãi, nếu không muốn bị cảnh cáo. Trò chơi Find Seven Differences giúp bạn tăng khả năng tập trung chú ý, những điểm khác biệt rất nhỏ, hầu như không thể tìm ra, bạn phải toát mồ hôi mới tìm được đấy.