trochoi.io

Find Birds Names

ArcadeGiải đố

Find Birds Names

Đây là trò chơi giải đố mang tính chất giáo dục, hãy dùng bảng chữ cái để ghép thành tên con vật được đưa ra sao cho khớp với số ô cho sẵn. Nếu bạn nhấp vào những chữ cái sai, bạn sẽ bị mất điểm tương ứng với mất dần đi 5 trái tim bên phải. Khi hết 5 trái tim đó trò chơi kêt thúc và bạn phải bắt đầu lại. Hãy thử sức với trò chơi thú vị này nhé!!!