trochoi.io

Fidgety Frog

Arcade

Fidgety Frog

Con ếch xì hơi để nhảy lên trên các thanh sắt. Giúp nó lên thật cao mà không bị thanh sắp đè bẹp!

Trò chơi "Arcade" tương tự